Lehman Brothers Treasury Co. B.V. in vereffening      
 
   

Lehman Brothers Treasury Co. B.V. in vereffening

Lehman Brothers Treasury Co. B.V. ("LBT") is op 8 oktober 2008 door de rechtbank Amsterdam in staat van faillissement verklaard met aanstelling van Rutger Schimmelpenninck tot curator. De rechtbank heeft op 13 oktober 2009 Frédéric Verhoeven tot medecurator benoemd (de "Curatoren").

Op 10 december 2012 heeft LBT een faillissementsakkoord (Composition Plan) aangeboden aan haar crediteuren. De Rechtbank Amsterdam heeft het faillissementsakkoord op 22 maart 2013 gehomologeerd. Dit vonnis is gepubliceerd op de LBT Website en www.rechtspraak.nl.

De uiterste datum waartegen hoger beroep kon worden ingesteld tegen het homologatievonnis van de Rechtbank Amsterdam was 2 april 2013. Volgens de administratie van het Gerechtshof Amsterdam is tot 3 april 2013 geen hoger beroep ingesteld tegen het homologatievonnis van de Rechtbank. Doordat geen tijdig hoger beroep is ingesteld is het faillissementsakkoord verbindend vanaf 3 april 2013. Vanaf 3 april 2013 zijn de Curatoren aangesteld als vereffenaars van LBT (de "Vereffenaars").

Het doel van deze website is om houders van notes ("Noteholders") en andere schuldeisers van LBT te informeren over de vereffening van LBT. De Vereffenaars zullen informatie met betrekking tot het faillissement van LBT op de volgende wijze beschikbaar stellen:

(I) Informatie die de Vereffenaars verstrekken aan Noteholders en andere schuldeisers van LBT:

Deze informatie zal beschikbaar worden gesteld door middel van "Berichten aan noteholders". Deze berichten kunt u vinden onder "Berichten aan noteholders". De Vereffenaars versturen de Engelstalige berichten aan Noteholders ook via de elektronische informatiekanalen van de clearingsystemen.

(II) Informatie over de voortgang van de vereffening:

De Vereffenaars zullen deze informatie openbaar maken door het op kwartaalbasis uitbrengen van openbare verslagen. De openbare verslagen zijn beschikbaar onder "Algemene informatie".

(III) FinanciŽle informatie:

FinanciŽle informatie inzake LBT is beschikbaar onder "FinanciŽle informatie".

Deze website heeft slechts tot doel om Noteholders en andere schuldeisers van LBT te informeren over de vereffening van LBT. De informatie op deze website is gebaseerd op informatie die thans beschikbaar is en kan fouten en/of omissies bevatten. Noteholders die advies wensen te verkrijgen over hun rechten en verplichtingen uit hoofde van de notes wordt aangeraden een onafhankelijke adviseur in te schakelen. Raadpleeg de disclaimer voor verdere informatie.